Thông thường, SEO một web đòi hỏi các kiến lập trình tương ứng, các hiểu biết về cấu trúc, tối ưu web, tuy nhiên 8 thủ thuật SEO đơn giản sau đây lại không đòi hỏi nhiều về điều đó, chỉ cần bạn có sở thích về marketing, viết lách, am hiểu về