Bài viết

Nghề biên dịch: Ngoại giỏi, nội thông

nghe bien dich

Để biên dịch tốt đòi hỏi người làm công việc đó không những tinh thông về ngoại ngữ mà còn phải rất am hiểu tiếng mẹ đẻ. Vừa làm vừa tự nâng cấp mình được xem như phương châm đem lại thành công. Đưa được một tác phẩm đến với …

Xem chi tiết...
Hotline: 0931.931.616
Gọi điện ngay